TKDM (technika kvantového doteku matrixu) je „práce“ s informacemi v kvantovém (energetickém) poli. Tato technika může pomoci řešit nejen zdravotní, psychické, vztahové záležitosti, a to jak na vědomé, tak na podvědomé úrovni.

Kvantové nebo energetické pole můžeme chápat jako jakýsi obal okolo každého člověka, zvířete, věci nebo i situace. Protože vše kolem nás je vlastně jen energie. Co všechno tedy lze řešit kvantovou vlnou? Jelikož jde o vstup terapeuta do vašeho kvantového pole na vědomé úrovni, pak jde řešit opravdu vše. Nic není nemožné. A jde touto technikou ublížit? Nejde, protože vše se řídí zákonem vesmíru a ten je již pevně daný, nebo já aspoň nevím, jak přechytračit zákon přitažlivosti. 🙂

Pokusím se to úplně zjednodušit pro lepší pochopení. Terapeut pošle přesně cílenou informaci – záměr do Vašeho kvantového (energetického) pole. Takže zde pomáhá informace, kterou lze poslat jen díky nashromážděné energii.

Takto vyslaná, přesně definovaná informace se nazývá kvantová vlna. Autorem této metody a mým lektorem je Mgr. Pavel Vondrášek. Nebudu se snažit zde složitě popisovat, jak daná metoda přesně funguje, ale více méně Pavel dokázal skloubit, zjednodušit a zefektivnit (zrychlit) různé terapeutické techniky. To co znali již před dávnými věky různí mudrcové, myslitelé, léčitelé, šamani…, nyní dostává díky kvantové fyzice nový rozměr.

U terapeutů kvantové vlny je skvělé to, že dokáží pomoci bez podpůrných doplňků, nežádoucích účinků, není třeba být ani fyzicky přítomen s terapeutem, a přesto dokáže pomoct, a to i se zdánlivě neřešitelnými potížemi. Terapie může probíhat jak přímo u terapeuta, tak i na dálku. Výsledek je stejný, protože dle kvantové fyziky neexistuje vzdálenost, čas ani hmota, jen čistá energie, a právě její hybnou silou jsou informace.

Jak taková terapie probíhá?

  • Základem je jasný záměr na řešení konkrétní situace či potíží. Tzn. že, ať už je terapie osobní, přes Skype, nebo telefon, nejdříve probereme daný problém, stanovíme termín a díky kvantové vlně nastavíme ideální stav.
  • S kvantovou vlnou se pracuje díky technikám, jako jsou časová osa, paralelní světy, archetypy, mentální operace, pomocí časových oken atd.
  • Během terapie je terapeut v hlubším stavu vědomí – alfa a vysílá záměr (informaci) na konkrétní osobu, orgán, zvíře, předmět nebo situaci a tvořivou silou záměru ji pozmění.
Není to tedy, jak to chápe většina lidí, že někomu posíláme energii. Ano, díky této technice a cvičení (např. Chi Kung) dokážeme získat energii a díky nashromážděné energii posíláme kvantovou vlnu, která má ovšem v sobě obsaženou informaci – záměr. Chcete být zdravější, šťastnější, mít lepší vztahy, žít v hojnosti…? Pak neváhejte a napište mi.
arrow